اعضاء هیات علمی

مراحل صدور کارت شناسایی

 1. تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی (فرم در پرتال حراست قسمت فرم ها موجود می باشد)
 2. ارائه آخرین حکم کارگزینی
 3. یک قطعه عکس تمام رخ، پشت زمینه سفید
  تبصره: عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه شده باشد.
 4.  صدور کارت شناسایی منوط به تکمیل پرونده پرسنلی در اداره حراست می‏باشد.
  تبصره: مدارک مربوط به تکمیل پرونده پرسنلی عبارتند از:
  - شش قطعه عکس تمام رخ، پشت زمینه سفید
  - کپی تمام صفحات شناسنامه خود و همسر
  - کپی آخرین مدرک تحصیلی
  - کپی آخرین حکم کارگزینی
  - کپی کارت ملی (هر دو طرف کارت)
  - کپی صفحه اول گذرنامه
  - کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه
  - تکمیل تعرفه در محل این اداره
 5.  تکمیل فرم تعهد مبنی بر رعایت مقررات، عدم سوء استفاده از کارت شناسایی، تلاش برای حفظ و نگهداری از کارت، عدم ارائه کارت به عنوان ضمانت در مراجع تجاری، اداری و یا قضایی.

مراحل صدور کارت شناسایی المثنی


در صورتی که افراد در حفظ و نگهداری کارت شناسایی خود دقت لازم را نداشته و این امر موجب مفقود شدن و یا سرقت کارت آنها شود لازم است برای صدور کارت المثنی موارد ذیل را انجام دهند:


1- در اولین فرصت گزارش مفقود شدن کارت خود را به صورت مشروح و با ذکر دلایل به اداره حراست ارائه نموده و در صورت سرقت، تصویر گزارش ارائه شده به مراکز انتظامی و قضایی را ضمیمه گزارش نماید.


2- با راهنمایی کارشناس اداره حراست نسبت به درج آگهی مبنی بر مفقودی کارت شناسایی در روزنامه‏ های معتبر و رسمی کشور اقدام و پس از آن به همراه یک نسخه از آگهی به واحد صدور کارت مراجعه نمایند.


3- صدور کارت المثنی در صورت عدم کشف و یا عدم بازگشت پس از حصول موارد زیر امکان پذیر خواهد بود.
تعهد فرد مبنی بر پذیرفتن هرگونه عواقب احتمالی درخصوص سوء استفاده از کارت مفقود شده.

 

ماموريت خارج از كشور


اقدامات لازم جهت اعزام به مأموريت خارج از كشور


1.تكميل پرسشنامه اعزام به خارج از كشور در محل اين اداره حداقل 2 هفته قبل از مأموریت

 

2. ارائه گزارش مأموریت در محل اين اداره پس از بازگشت

 

سفرهاي شخصي خارج از كشور


اساتید محترم 2 هفته قبل از اقدام به کلیه سفرهاي شخصي به خارج از کشور جهت تكميل پرسشنامه مربوطه به این اداره مراجعه نمایند.

 

- ارائه گزارش سفر در محل اين اداره حداکثر یک هفته پس از بازگشت


مجوز تردد خودرو

تکمیل فرم مربوطه و پرداخت هزینه سالانه (اعضای هیأت علمی دانشگاه) - فرم مجوز تردد از پرتال حراست قسمت فرم ها فابل دسترسی می باشد.

 

کلیه اساتید مدعو به همراه مدارک ذیل به اداره حفاظت فیزیکی مراجعه نمایند.


- اخذ معرفی نامه از رئیس دانشکده مربوطه
- کپی گواهینامه
- کپی کارت خودرو (هر دو طرف)
- یک قطعه عکس 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید

فیش واریزی

توجه:


- سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر 20کیلومتر بر ساعت می‏باشد.