قَالَ رَسُول اللّه (ص):

  « انّی بُعثت لأتمّم مکارم الاخلاق»

  با تأسی به تعاليم انسان‌ساز اسلام و با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، منشور سازمانی حراست‌ها به شرح ذيل می‌باشد:

  *  عمل به احکام و موازين دين مبين اسلام.

  *  رعايت موازين و مقررات و ترويج فرهنگ مسئوليت‌پذيری، قانون‌گرايی و تعميم آن در سازمان.

  *  تلاش در تامين امنيت شغلی مديران و کارکنان.

  * رعايت اصل احترام و تکريم ارباب رجوع.

  *  رعايت حريم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان و دانشجويان.

  * تلاش در جهت استقرار نظام شايسته سالاری با تکيه بر شناسايی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص.

  * تعامل و همکاری با مديران جهت تحقق اهداف سازمانی.

  *  تلاش مجدانه در شناسايی و پيشگيری از آسيب‌های سازمان.

  *  شناسايی متخلفان و قانون‌گريزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان.

  *  بهره‌مندی از نگرش کلان و برنامه ريزی متناسب با فناوری روز.

  * توجه لازم به سه اصل دقت ، صحت و سرعت در بررسی گزارش‌های رسيده و اطلاع رسانی به موقع.

  *  اهتمام به تحقق بخشيدن سه شعار اساسی حراست اثر گذار، تصميم ساز و پاسخگو.