جهت ارتباط با اداره حراست دانشگاه می توانید از راه های ارتباطی زیر اقدام نمایید.

تلفن مستقیم: 07633711016-07633711070

نمابر: 07633711016

پست الکترونیک: herasat@hormozgan.ac.ir

همراه: 09174991396