اداره خوابگاه ها
حسین اسلامی نام
0 تلفن
رئیس مسئولیت
اداره خوابگاه
منوچهر دریابار نام
تلفن
کارشناس پسران مسئولیت
اداره خوابگاه ها
عباس یاری نام
0 تلفن
کارشناس پسران مسئولیت
اداره خوابگاه ها
خانم نجم الدینی نام
تلفن
مسئول امور خوابگاه دختران مسئولیت
خوابگاه فاطمیه پردیس
زهرا اسلامی نام
0 تلفن
مسئول خوابگاه مسئولیت
کارمند اداره خوابگاه ها
فوزیه سالاری نام
0 تلفن
کارشناس دختران مسئولیت
اداره خوابگاه ها
نعیمه عظیمی نام
0 تلفن
مسئول خوابگاه دختران مسئولیت
خوابگاه فاطمیه
خانم ترکی نام
تلفن
مسئول خوابگاه فاطمیه مسئولیت
اداره خوابگاه ها
فاطمه میرزا پور نام
0 تلفن
مسئول خوابگاه دختران مسئولیت
خوابگاه پردیس
امید پرشن نام
0 تلفن
مسئول خوابگاه مسئولیت
اداره خوابگاه ها
مجتبی شکوه نام
تلفن
کارشناس سایت امور دانشجویی مسئولیت
اداره خوابگاه ها
احمد باقرزاده نام
تلفن
مسئول خرید خوابگاه های خودگردان مسئولیت
تربيت بدني
محمد امين دلاوري نام
0 تلفن
رييس اداره تربيت بدني مسئولیت
   
   
   
 

سیستم جامع خوابگاهی نسیم
برنامه نویس و طراح:
شرکت شکوه افزار برتر
سال ساخت نرم افزار:
1388
پیشنهاد، انتقاد:
mojtaba_shokoh@yahoo.com
آدرس:
دانشگاه هرمزگان