معرفی اداره خوابگاه های دانشگاه هرمزگان

اداره خوابگاه های دانشگاه هرمزگان یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که انجام برنامه ریزی برای اسکان دانشجویان واجد الشرایط و اجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه های دانشگاه را به عهده دارد، اداره خوابگاه ها هم اکنون 2 خوابگاه دانشگاه و5خوابگاه خودگردان را در اختیار دارد. ضمناً این اداره به عنوان پل ارتباطی بین خوابگاه ها و سایر قسمتهای دانشگاه امور مرتبط به خوابگاه ها را پیگیری می نماید.

 

سیستم جامع خوابگاهی نسیم
برنامه نویس و طراح:
شرکت شکوه افزار برتر
سال ساخت نرم افزار:
1388
پیشنهاد، انتقاد:
mojtaba_shokoh@yahoo.com
آدرس:
دانشگاه هرمزگان