دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی عمران

بابک شکرالهی زاده حاجی آبادی
مرتبه:
رشته: مهندسی عمران-سازه
ایمیل:
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »