hormozagan.ac.ir
HORMOZGAN UNIVERSITY FACULTY
صفحه اصلی ENGLISH
حمید غلامی
استادیار
مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی
ام البنین بذرافشان
استادیار
علوم و مهندسی آبخیزداری
یحیی اسماعیل‌پور
استادیار
مهندسی منابع طبیعی - مرتع‌داری
مرضیه رضایی
_
مهندسی منابع طبیعی
نوازاله مرادی
_
مهندسی منابع طبیعی
مهدی بی نیاز
_
مهندسی منابع طبیعی
دکتر رسول مهدوی
استادیار
مهندسی منابع طبیعی و ژئومورفولوژی